تنــ پی گذرگاه امن تراکنش های مالی همراه و همگام شماست

کاربر گرامی با ثبت اطلاعات در این فرم و ارسال آن کارشناسان تن پی اطلاعات شما را بررسی و یک ایمیل تایید حاوی اطلاعات ورود به سیستم مدیریت برای شما ارسال می کنند.

لازم ذکر می باشد که فرآیند بررسی اطلاعات با توجه تعداد درخواست ها بین 1 تا 24 ساعت می باشد.

در ایمیل ارسالی راهنمای سیستم مدیریتی نیز ارسال می گردد که نحوه ثبت درخواست کارتخوان در آن نیز می باشد.

ثبت درخواست کارتخوان

* شماره ملی :

* نام و نام خانوادگی :

* نام پدر :

* تلفن همراه :

* تلفن ثابت :

* پست الکترونیک :

* استان :